ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ONLINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ηρώ Ανυφαντή - Κλινική Ψυχολόγος και Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, on line συμβουλευτική

ONLINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Μέσω skype 

Πρόκειται για ατομικές συνεδρίες με την χρήση βιντεοκλήσης μέσω Skype.
Η διαδικτυακή συμβουλευτική αξιοποιεί τις δυνατότητες που μας δίνει η
τεχνολογία για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και είναι ιδιαίτερα
ωφέλιμη ειδικά σε περιπτώσεις όπου η παραδοσιακή μέθοδος πρόσωπο με
πρόσωπο δεν είναι εφικτή. 
Συγκεκριμένα: 

  1. περιπτώσεις ανθρώπων που ζουν στην επαρχία ή στο εξωτερικό,
  2. καθώς και όσοι δυσκολεύονται χρονικά λόγω ασφυκτικών προγραμμάτων.

 

Η διαδικτυακή συμβουλευτική διευκολύνει τέτοια προβλήματα
πρόσβασης προσφέροντας την δυνατότητα στους συμβουλευόμενους
να λάβουν βοήθεια ανάλογα με τις ανάγκες τους και το πολιτισμικό ή
γλωσσικό τους πλαίσιο. Και στη διαδικτυακή συμβουλευτική ισχύουν
οι ίδιοι κανόνες και πρακτικές δεοντολογίας που ισχύουν στη δια
ζώσης ψυχοθεραπεία.

Είναι σημαντικό παρόλα αυτά να γνωρίζουμε ότι η εξ αποστάσεως
συμβουλευτική δεν υποκαθιστά την κλασική ψυχοθεραπευτική
διαδικασία
και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ενδείκνυται.
Όπως σε περιπτώσεις σοβαρής κρίσης ή ψυχολογικής διαταραχής

Για να συναποφασίσουμε αν η συμβουλευτική μέσω διαδικτύου
είναι χρήσιμη και στην περίπτωσή σας, θα κάνουμε μια διερευνητική
συνεδρία για να συζητήσουμε για το θέμα ή τα θέματα που σας
απασχολούν και να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο συνεργασίας.