ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

Εκπαιδευτικές Σχολές Γονέων - Ηρώ Ανυφαντή

Εκπαιδευτικές Σχολές Γονέων

Πρόληψη μέσω της ενημέρωσης

Ομάδες 8-10 ατόμων που έχουν ως σκοπό την εκπαίδευση και
τη στήριξη κάθε μητέρας και πατέρα, στον σύνθετο ρόλο του γονιού,
όπως διαμορφώνεται από τις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων
των ηλικιών, αλλά και σε μελλοντικούς γονείς, αποτελώντας ευκαιρία
για παροχή γνώσεων, ανταλλαγή εμπειριών και προβληματισμό.

Οι Σχολές Γονέων στοχεύουν κυρίως στην πρόληψη μέσω της ενημέρωσης
και της ενίσχυσης του ρόλου των γονέων προσφέροντας εναλλακτικές σε
αδιέξοδα. Σε ένα περιβάλλον κατανόησης και ομαδικότητας οι γονείς αλληλεπιδρούν με άλλους γονείς με παρόμοιους προβληματισμούς,
συζητούν και μαθαίνουν.

Ενδεικτικά, παρατίθενται ορισμένες από τις  θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται συνήθως στα πλαίσιο των ομάδων:

 1. σύγχρονη οικογένεια, 
 2. γονεϊκός ρόλος – ψυχολογία νέων γονέων – ανάληψη νέων ρόλων, 
 3. στάδια ανάπτυξης του παιδιού (νηπιακή, παιδική, εφηβική ηλικία),
 4. ενίσχυση αυτοεκτίμησης,
 5. διαχείριση συναισθημάτων – όρια,
 6. ελεύθερος χρόνος – παιχνίδι,
 7. σχέσεις μεταξύ αδερφών,
 8. σχέση σχολείου – οικογένειας (μελέτη παιδιών,
  μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο),
 9. εξειδικευμένα θέματα (όπως ενδοσχολική βία, επιθετικότητα,
  ασφαλές διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση μεταξύ άλλων).