ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Ατομικές Συνεδρίες - Ηρώ Ανυφαντή

Συμβουλευτική - Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

Ατομική

Υπάρχουν στιγμές που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Βρίσκονται μπροστά σε αδιέξοδα και είναι αδύναμοι να διαχειριστούν διάφορες καταστάσεις σε προσωπικό, οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο και τότε χρειάζονται στήριξη.

Σε ένα περιβάλλον λοιπόν ασφάλειας, εχεμύθειας και κατανόησης μπορεί κανείς να λάβει βοήθεια και να ανακουφιστεί από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, να ισχυροποιηθεί συναισθηματικά και να δώσει ένα διαφορετικό νόημα πια στην ιδιαίτερή του ιστορία, μειώνοντας το αίσθημα μοναξιάς.

Τα θέματα που συζητιούνται δεν είναι προκαθορισμένα, αναδύονται ανάλογα με τη δυσκολία του καθενός τη δεδομένη στιγμή και προσεγγίζονται με μια συστημική ματιά. Ουσιαστικά, αντιλαμβανόμαστε τον κάθε άνθρωπο μέσα από τις σχέσεις του και τις δυσκολίες ως έκφραση ορισμένων σχημάτων σχέσεων.

Η συχνότητα και ο αριθμός των συναντήσεων ορίζονται μετά από συνεννόηση του θεραπευόμενου και της θεραπεύτριας με βάση το αίτημα και τις  ανάγκες του πρώτου.

Συμβουλευτική - Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

Ομαδική

Το άτομο που έχει γνωρίσει και εμπιστευτεί τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας μέσα από τις ατομικές συνεδρίες μπορεί να συνεχίσει και με έναν άλλο τρόπο, με το να γίνει μέλος μιας θεραπευτικής ομάδας.

Μια ψυχοθεραπευτική ομάδα δεν είναι απλά ένα σύνολο ατόμων, αλλά ένα σύνολο σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της όπου το κάθε μέλος έχει το χώρο και την ασφάλεια να μιλήσει για τα θέματά του, αλλά και να ακούσει από άλλους θέματα που ενεργοποιούν πολλά συναισθήματα. Στην πορεία ανακαλύπτει ότι δεν είναι ο μοναδικός που δυσκολεύεται, γεγονός που προκαλεί ανακούφιση και σύνδεση με τους υπόλοιπους. Συνεπώς, μέσα σε ένα κλίμα αποδοχής, ανοιχτής επικοινωνίας και σεβασμού, ο καθένας μπορεί να αναλάβει την προσωπική του ευθύνη και να πάρει χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο που λειτουργεί και σε άλλες σημαντικές σχέσεις της ζωής του.

Τα μέλη των ομάδων δε γνωρίζονται μεταξύ τους και υπάρχουν συγκεκριμένα όρια και  κανόνες που προωθούν την εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα. Οι συναντήσεις είναι εβδομαδιαίες και έχουν διάρκεια δυο ώρες.

Χώρος Ομαδικής Θεραπείας - Ηρώ Ανυφαντή