Συνδεσμοι

Χρήσιμοι σύνδεσμοι - Εταιρείες και Σύλλογοι - Διαδικτυακές Πηγές

Οι ακόλουθοι σύνδεσμοι και οι σχετικές διαδικτυακές πηγές ευελπιστώ να λειτουργήσουν ως χρήσιμες πληροφορίες και να παρέχουν γνώσεις για την επιστήμη της κλινικής ψυχολογίας, της συστημικής σκέψης. Στόχος είναι να αποκτήσετε πρόσβαση σε δομές, εταιρείες, συλλόγους που σχετίζονται με τον ευρύτερο χώρο της ψυχοθεραπείας, της συστημικής προσέγγισης τόσο στην Ελλάδα όσο και χώρες του εξωτερικού.

Σε αυτό το πλαίσιο και με πρόθεση τη διαρκή ενημέρωση και παρακολούθηση των σύγχρονων τάσεων στην επιστήμη της Ψυχολογίας αλλά και την εξέλιξη του πεδίου της Συμβουλευτικής, θα προσπαθήσω να κρατώ ενήμερη τη σχετική σελίδα του ιστότοπου, εμπλουτίζοντας το περιεχόμενό της με νέες προσθήκες. Ελπίζω η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες να σας φανεί χρήσιμη.

Επιστημονικά Περιοδικά & Βιβλιοθήκες

Συστημική Σκέψη & Ψυχοθεραπεία

Η «Συστημική Σκέψη & Ψυχοθεραπεία» είναι ένα ηλεκτρονικό
επιστημονικό περιοδικό, που δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες
που ασχολούνται με οικογένειες, ζευγάρια και ευρύτερες ομάδες, να δημοσιεύουν άρθρα σχετικά με τη θεωρία, την έρευνα, την κλινική
πρακτική και την εκπαίδευση.

 

Μετάλογος

Ο «Μετάλογος» είναι το πρώτο ελληνικό συστημικό περιοδικό που εκδίδει
η Συστημική Εταιρεία Β. Ελλάδος από το 2002. Έχοντας τις «Επιστήμες της Ψυχής» – ιδιαίτερα την Ψυχοθεραπεία – ως βασικό πλαίσιο αναφοράς, το περιοδικό αποπειράται να υποστηρίξει το Συστημικό Παράδειγμα μέσα στην ευρύτερη κοινότητα της γνώσης.

 

Journal of Family Psychotherapy

Το επίσημο διαδικτυακό περιοδικό της
Διεθνούς Ένωσης Οικογενειακής Θεραπείας.

 

Directory of Open Access Journals

Το DOAJ είναι ένας διαδικτυακός κατάλογος, ο οποίος ευρετηριάζει
και παρέχει πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, ανοιχτής πρόσβασης, επιστημονικά περιοδικά.

 

American Psychological Association

Η APA είναι η κορυφαία επιστημονική και επαγγελματική
οργάνωση που εκπροσωπεί την ψυχολογία στις Ηνωμένες Πολιτείες,
με περισσότερους από 115.700 ερευνητές, εκπαιδευτικούς, κλινικούς
ιατρούς, συμβούλους και φοιτητές ως μέλη της.

Εταιρείες & Σύλλογοι Ψυχολόγων

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία

H «Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία» ιδρύθηκε το 1990 κι έχει ως έδρα της
τη Θεσσαλονίκη. Η φιλοσοφία της εταιρείας εστιάζει στην ενίσχυση της επιστημονικής κοινότητας, στην εκπαίδευση του κοινού για την βελτίωση
της καθημερινότητας και στην συνεργασία με αντίστοιχες εταιρείες / επιστημονικές ομάδες στο εξωτερικό.

 

Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων

Ο «Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων» με έδρα την Αθήνα ιδρύθηκε με σκοπό: α) την προώθηση της επιστημονικής ψυχολογικής έρευνας και η διατήρηση
σε υψηλή στάθμη του επιστημονικού και επαγγελματικού έργου του ψυχολόγου, β) την κατοχύρωση του επαγγέλματος του ψυχολόγου,
γ) την ενημέρωση του κοινού για τη σημασία του έργου του ψυχολόγου,
δ) την μέριμνα για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δραστηριοτήτων
του σε διάφορους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, και
ε) τη διάδοση και εκλαΐκευση των ψυχολογικών γνώσεων.

 

Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών Ψυχολογίας

Ο «Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών Ψυχολογίας», αποτελεί την
πρωτοβουλία μίας ομάδας φοιτητών ψυχολογίας που ξεκίνησε
τον Οκτώβριο του 2005, με σκοπό την ίδρυση ενός επιστημονικού,
φοιτητικού, πανελλαδικής εμβέλειας σωματείου ψυχολογίας και
ακολούθησε τη νομική οδό προκειμένου να κατοχυρωθεί.

 

The European Federation of Psychologists Associations

Η EFPA είναι η Ομοσπονδία των Εθνικών Συλλόγων Ψυχολόγων.
Παρέχει ένα φόρουμ για την ευρωπαϊκή συνεργασία σε ένα ευρύ
φάσμα τομέων ακαδημαϊκής κατάρτισης, πρακτικής ψυχολογίας
και έρευνας.

Σύλλογοι Ψυχιάτρων

Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία

Η «Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία» ιδρύθηκε το 1986 στην Αθήνα.
Σκοπός της ΕΨΕ είναι η προαγωγή της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα,
η ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας των ελλήνων ψυχιάτρων τόσο μεταξύ των όσο και με τους συναδέλφους τους των άλλων χωρών
καθώς και με τις άλλες ιατρικές ή μη ειδικότητες που σχετίζονται με την Ψυχιατρική. Το όραμά της είναι μια κοινωνία που διαθέτει διαθέσιμη, προσβάσιμη ποιοτική ψυχιατρική διάγνωση και θεραπεία.

 

American Psychiatric Association

Η «Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία» είναι μια οργάνωση ψυχιάτρων
που συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν ανθρώπινη φροντίδα και αποτελεσματική θεραπεία για όλα τα άτομα με ψυχικές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων διαταραχών που οφείλονται σε χρήση ουσιών.

Συνεργασίες

Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος

Το πρώτο «Παιδικό Χωριό SOS» ιδρύθηκε από τον HERMANN GMEINER
το 1949 στο Imst, του Τυρόλο στην Αυστρία. Σήμερα, με την υποστήριξη πολλών χορηγών και συνεργατών, το SOS-KDI έχει αναπτυχθεί προκειμένου να βοηθάει παιδιά σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με την ιδέα των Παιδικών Χωριών SOS, η οργάνωση υπήρξε πρωτοπόρος σε μια προσέγγιση οικογενειακού τύπου που σχετίζεται με τη μακροχρόνια φροντίδα ορφανών και εγκαταλειμμένων παιδιών.

 

Ψ-ΔΙΚΤΥΟ

Το «Ψ-Δίκτυο» απευθύνεται σε  όσους  έχουν ανάγκη υπηρεσιών συμβουλευτικής ή/και ψυχοθεραπείας αλλά λόγω χαμηλού εισοδήματος ή έλλειψης οικονομικών πόρων δεν διαθέτουν τα χρήματα να απευθυνθούν σε ιδιώτες ψυχολόγους και να δεσμευτούν σε μακροχρόνια ψυχοθεραπεία.

Εταιρείες Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής

Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος

Η Ε.Ε.Ψ.Ε. ιδρύθηκε στις 16 Ιουνίου του 1998 και αποτελεί
τακτικό μέλος της Ευρωπαικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας.
Η Εταιρεία έθεσε, ευθύς εξ αρχής, ως βασικό της σκοπό τη
βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας στην Ελλάδα, μέσω της ανάπτυξης και αναβάθμισης του
επιπέδου άσκησης της ψυχοθεραπεία.

 

European Association for Psychotherapy

Το EAP αντιπροσωπεύει 128 οργανώσεις (31 εθνικές ενώσεις
ομπρέλα, 17 ευρωπαϊκές ενώσεις ψυχοθεραπείας) από 41
ευρωπαϊκές χώρες και περισσότερους από 120.000 ψυχοθεραπευτές.
Με βάση τη Διακήρυξη του Στρασβούργου για την Ψυχοθεραπεία του
1990
, το EAP αντιπροσωπεύει υψηλά πρότυπα για μια επιστημονικά
θεμελιωμένη κατάρτιση και αποτελεί μια ελεύθερη και ανεξάρτητη
πρακτική ψυχοθεραπείας.

 

Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής

Η «Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.)» είναι η Εθνική
Εταιρεία των Συμβούλων Ψυχικής Υγείας και αποτελεί Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής
Εταιρείας Συμβουλευτικής (E.A.C.) και μέλος του Διοικητικού της
Συμβουλίου. Το Σωματείο ιδρύθηκε το 1994 με σκοπό την προαγωγή
και ανάπτυξη της Συμβουλευτικής ως μέσο για την αναβάθμιση του
τρόπου ζωής σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Εταιρείες Συστημικής - Οικογενειακής θεραπείας

Ελληνική Εταιρεία Συστημικής και Οικογενειακής Θεραπείας

Η «ΕΛ.Ε.ΣΥ.Θ.» δημιουργήθηκε το 1998 με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ ψυχοθεραπευτών και επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων που επιθυμούσαν την προώθηση της συστημικής σκέψης και πρακτικής στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στόχος της είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας  και η ανάπτυξη παρεμβάσεων θεραπείας και πρόληψης σε άτομα, οικογένειες, κοινωνικές ομάδες και ευρύτερα συστήματα.

 

European Family Therapy Association

Η «Ευρωπαϊκή Ένωση Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA)»
είναι μιαδιεθνής ένωση αφιερωμένη σε επιστημονικούς σκοπούς.
Η EFTA ιδρύθηκε το 1990 και έχει μέλη από 29 ευρωπαϊκά έθνη.
Πρόκειται για μια αυστηρά μη κερδοσκοπική ένωση.

 

International Family Therapy Association

Ο ακρογωνιαίος λίθος κάθε κοινωνίας είναι η οικογένεια. Με την υποστήριξη των μελών της, η «Διεθνής Ένωση Οικογενειακής Θεραπείας (IFTA)» παρέχει διεθνή συνέδρια για την προώθηση, την ενίσχυση και τη βελτίωση της ποιότητας της οικογενειακής θεραπείας, την ποιότητα των σχέσεων εντός των οικογενειών και την προώθηση της ευημερίας και της ειρήνης στον κόσμο μας.